Cosul gol
Contact: +40 37 378 0055 sau sunati peSkype logó.
Termeni și condiții

Stimate Vizitator!

Condiţiile generale contractuale se pot descărca de pe site-ul nostru şi se pot lista!!!

ÎNREGISTRAREA

Cumpărarea prin magazinul online se poate efectua doar după înregistrare prealabilă. Pe parcursul înregistrării se completează cu exactitate formularul ce apare pe site. După înregistrare, accesarea magazinului online se face prin menţionarea adresei e-mail şi a parolei.

DERULAREA CUMPĂRĂRII, INFORMAŢII IMPORTANTE

 1. Alegeţi produsul pe care doriţi să-l cumpăraţi, indicaţi cantitatea şi “puneţi în coş”.. Dacă doriţi să cumpăraţi şi alte produse, procedaţi la fel. Caracteristicile produsului le puteţi afla pe pagina informativă a produsului respectiv. Pentru eventualele inexactităţi din descriere nu ne asumăm nici o răspundere.
 2. PÂNĂ LA TRIMITEREA COMENZII (pct. 6) puteţi verifica oricând conţinutul coşului, puteţi să-l modificaţi, eventul puteţi să-l şi goliţi dacă alegeţi din partea de sus a primei pagini meniul “coşul”.
 3. Dacă aţi încheiat cumpărarea, faceţi clic pe DATELE CUMPĂRĂTORULUI, unde puteţi verifica corectitudinea datelor afişate.
 4. După furnizarea datelor personale, faceţi clic pe MOD DE PLATĂ, astfel puteţi alege modalitatea de achitare a contravalorii produsului.

  Preţul de cumpărare este preţul brut ce este afişat lângă produsul ales, acesta nu conţine cheltuielile de transport. Nu avem comandă cu valoare minimă şi cheltuieli de ambalare. Plata se poate face prin ramburs sau virament în avans. Factura va fi trimisă în coletul ce conţine produsul comandat. Suma finală conţine toate costurile. Preţurile sunt calculate în RON şi conţin TVA. Magazinul online îşi rezervă dreptul modificării preţurilor produselor ce pot fi comandate prin internet, cu condiţia că preţul nou se percepe din momentul postării modificării pe site. Modificarea nu influenţează preţul produselor deja comandate.

  Dacă pe site-ul magazinului online apare un preţ greşit, mai ales în cazul în care greşeala este evidentă, de ex. diferă mult de preţul cunoscut, admis sau estimat, magazinul nu este obligat să livreze produsul la preţul greşit, ci poate să ofere produsul la preţul corect, în cunoştinţa căruia cumpărătorul poate renunţa la cumpărare
 5. Dacă faceţi clic pe TOTAL COMANDĂ, puteţi verifica din nou produsele aşezate în coş şi adresa de livrare şi facturare.
 6. Dacă faceţi clic pe TRIMITEREA COMENZII, trimiteţi comanda în magazinul online, după care veţi primi confirmarea ei printr-un e-mail generat automat, confirmând astfel primirea comenzii Dvs.

E-mailul confirmă primirea comenzii de către magazinul online, validează declaraţia cumpărătorului, deci confirmarea nu poate fi considerată declaraţie de acceptare, nu înseamnă încheierea contractului.

 1. În prima zi lucrătoare după trimiterea comenzii, veţi fi contactat de colegul nostru prin e-mail sau telefonic, să confirme primirea comenzii, respectiv să vă informeze în legătură cu termenul de livrare. Astfel comanda Dvs. va fi acceptată, astfel se realizează contractul dintre noi. În cazul în care această confirmare nu se realizează în termenul aşteptat în funcţie de specificul serviciului, dar în cel mult 48 de ore de la transmiterea comenzii, cumpărătorul este exonerat de obligaţiile sale ce decurg din ofertă sau contract. Comanda şi confirmarea pot fi considerate primite de către magazinul online, respectiv cumpărător, dacă acestea sunt accesibile pentru părţi. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru pierderea comenzilor datorită unor defecţiuni tehnice la furnizorul de servicii de internet!


GARANŢII

 1. Condiţiile de garanţie le găsiţi pe site-ul magazinului online, respectiv în coletul ce conţine produsul veţi găsi certificatul de garanţie.CONFIRMAREA ÎN SCRIS

 1. Confirmarea în scris este o informare în scris prezentată cumpărătorului de către magazinul online, dată înainte de încheierea contractului sau cel târziu la preluarea produsului.
 2. Informarea conţine denumirea şi sediul societăţii în cadrul căreia funcţionează magazinul online, caracteristicile importante ale obiectului contractului, preţul incluzând tva-ul şi alte taxe, toate costurile suplimentare, astfel cheltuielile de livrare, transport sau poştă, condiţiile de plată, livrare sau alte condiţii de execuţie; dreptul la renunţare, condiţiile, modul şi consecinţele exercitării dreptului la renunţare, respectiv cazul, în care cumpărătorul nu are drept de renunţare; adresa filialei sau altei unităţi, unde cumpărătorul poate depune plângere, condiţiile de garanţie, respectiv serviciile conexe, ce se pot solicita în urma executării (piese de schimb, service) posibilitatea rezilierii contractului, dacă acesta a fost încheiat pe perioadă nedeterminată sau termenul de valabilitate depăşeşte un an.

  CONTRACTUL
 3. Contractul se încheie în limba română.
 4. 4. Contractul încheiat nu este contract în scris, nu este înregistrat la magazinul nostru, ulterior acesta nu va fi accesibil nici pe pagina web şi nici la societatea în cadrul căreia funcţionează magazinul online.
 5. În problemele care nu sunt detaliate în prezentele Condiţii contractuale se aplică cu prioritate prevederile Legii CVIII/2001, privind Serviciile comerciale electronice, precum şi OG. 17/1999 (II.5.) privind contractele încheiate de părţi care se află la distanţă una de cealaltă.


DREPTUL LA RENUNŢARE

 1. Cumpărătorul are dreptul să renunţe fără nici o motivare în termen de patrusprezece zile de la data încheierii contractului.
 2. Dreptul la renunţare se poate exercita în termen de patrusprezece zile de la primirea produsului, dacă până la această dată nu a primit confirmarea scrisă, în termen de patrusprezece zile de la primirea produsului, dar cel mult în termen de trei luni de la data primirii produsului.
 3. Dacă primirea confirmării scrise se realizează în termen de trei luni de la data primirii produsului sau a încheierii contractului, cumpărătorul poate renunţa, chiar dacă până la expirarea termenului de trei luni de la data primirii produsului sau a încheierii contractului au rămas mai puţin de patrusprezece zile.
 4. Renunţarea în scris se consideră valabilă dacă cumpărătorul trimite declaraţia înainte de expirarea termenului.
 5. În cazul exercitării în mod corect a dreptului de renunţare, magazinul online este obligat să restituie imediat, dar cel târziu în termen de treizeci de zile de la data renunţării, suma achitată de cumpărător. Cheltuielile ocazionate cu returnarea produsului sunt suportate de cumpărător. Cumpărătorul nu are alte obligaţii de plată. Magazinul online poate solicita despăgubiri pentru pagubele produse prin nefolosirea conform destinaţiei a produsului.
 6. Dacă părţile nu au convenit termenul de execuţie, magazinul online în termenul ce se poate stabili fără îndoială în conformitate cu destinaţia serviciului, în lipsa acestui fapt, în termenul din somaţia cumpărătorului, în lipsa somaţiei, cel târziu în termen de treizeci de zile de la data primirii comenzii, este obligatorie executarea conform contractului.
 7. Dacă magazinul online nu-şi poate duce la îndeplinire obligaţiile asumate prin contract datorită faptului că nu dispune de produsul prevăzut în contract, este obligat să informeze imediat cumpărătorul despre această stare de fapt şi să restituie imediat, dar în cel mult treizeci de zile, suma achitată de cumpărător. Executarea acestei obligaţii nu exonerează magazinul de alte consecinţe ce decurg din nerespectarea prevederilor contractului..
 8. Dacă magazinul online îşi execută obligaţiile cu produs sau serviciu înlocuitor, în conformitate cu prevederile contractuale, cheltuielile ocazionate de returnarea produsului ca urmare a exercitării dreptului de renunţare vor fi suportate de magazin. Magazinul online este obligat să informeze cumpărătorul cu privire la onorarea contractului prin produs înlocuitor potrivit, respectiv cu privire la suportarea cheltuielilor.
 9. Magazinul online nu are dreptul să pretindă de la cumpărător contravaloarea produselor sau serviciilor necomandate de acesta.
 10. Lipsa declaraţiei cumpărătorului nu se poate considera acceptare tacită a ofertei magazinului.