Cosul gol
Contact: +40 37 378 0055 sau sunati peSkype logó.
Protectie datelor

 

  1. Magazinul online operează cu datele personale de identificare şi adresa cumpărătorului în scopul încheierii, stabilirii conţinutului, modificării, monitorizării executării, facturării contravalorii contractului şi validarea creanţelor ce decurg din acesta.
  2. Magazinul online, în scopul facturării contravalorii contractului, este în drept să opereze cu datele personale de identificare, adresa, precum şi datele referitoare la data, perioada şi locul utilizării serviciului.
  3. Magazinul online – pe lângă prevederile de la punctele 1 şi 2 – foloseşte acele date personale, care sunt indispensabile pentru furnizarea serviciului
  4. Magazinul online, în cazul unor condiţii identice foloseşte mijloace datorită cărora datele personale sunt utilizate numai în cazul în care acest lucru este indispensabil pentru furnizarea serviciului şi pentru realizarea altor obiective prevăzute de lege, şi în acest caz datele personale vor fi folosite doar în măsura şi pe perioada strict necesară.
  5. 5. Magazinul online este în drept să folosească datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele enumerate mai sus – în special pentru eficientizarea serviciului, expedierea pe cale electronică către cumpărător a reclamelor, pentru studiu de piaţă – doar dacă şi-a specificat în mod expres în prealabil intenţia în acest sens şi cu acordul cumpărătorului. Datele specificate nu sunt legate de datele cu caracter personal ale cumpărătorului şi nu se pot transmite terţei persoane fără acordul cumpărătorului. Cumpărătorului i se asigură dreptul în momentul comenzii emise pentru furnizarea serviciului şi pe tot parcursul derulării furnzării să interzică managementul datelor prevăzut la acest punct.
  6. Datele ale căror gestionare sunt prevăzute la punctele 1-3sunt şterse dacă nu se încheie contractul, la încetarea contractului, după facturare, iar datele gestionate în scopul prevăzut la pct. 5 se şterg, dacă scopul încetează sau cumpărătorul dispune astfel. Ştergerea datelor se efectuează imediat.

Magazinul online asigură posibilitatea cumpărătorului de a cunoaşte, atât înainte de solicitarea furnizării serviciului şi pe tot parcursul furnizării, cu care date în ce scop se operează, inclusiv managementul datelor care nu fac legătura directă cu beneficiarul.